Check-in date
Rooms
Check-out date
Adults

JOIN PURE STAY

Join Pure Stay

​​​​​​​Téma ekologie je pro nás vzhledem k náročnosti provozů klíčové.

Setkat se tak můžete s velkými dávkovači kosmetiky na pokojích, úklidem jednou za tři dny, minimem tiskových materiálů a klasických plastových obalů. K součinnosti vyzýváme i hosty. Podporujeme třídění odpadů, šetření elektrickou energií a vodou. Některé naše hotely zakládají komposty, chovají včely na střeše, které vám pak dávají svůj med ke snídani. Projekt stále rozšiřujeme o další hotely a nápady.

Jsme rádi, že jste toho součástí, a děkujeme!